Bliv leder

Bliv leder og få oplevelser med hjem!

FDF er en børne- og ungdomsorganisation, med voksne der har noget på hjerte. FDF Visse er i vokseværk og har derfor altid brug for flere ledere, som er klar på at give Danmarks dejligste børn en på opleveren!

Hvad er FDF?
Kernen i FDF er fællesskabet, både for børn og voksne. Det at lege, hygge, grine og tale sammen, og at blive mødt med respekt uanset baggrund, alder eller evner. Desuden møder vi i FDF børn og unge med et kristent livs- og menneskesyn, der viser, at vi som mennesker er skabt til fællesskab og er ligeværdige uanset baggrund.

Arbejdsopgaver
Som leder i FDF er du med til at planlægge og afvikle børnemøder én gang om ugen. Det foregår i samråd med de andre ledere på holdet, som typisk er en blandet flok med mange forskellige idéer og tanker. Lederne for de enkelte klasser har selv ansvaret for at planlægge sæsonen, og ligeledes eksekvere det planlagte program. Desuden kan en weekendtur, eller en længere sommerlejr være en opgave hvor du er med i planlægning og udførsel.
Dértil kommer, at du også deltager på leder/bestyrelsesmøder (afholdes ca. hver 2-3. måned), hvor hele kredsens aktiviteter diskuteres, og opgaverne til forskellige arrangementer fordeles. Det er forskelligt hvor stor arbejdsbyrden er til de forskellige arrangementer. Dog har de én ting til fælles; det kan næsten aldrig kaldes “arbejde”, for det er sjovt at være med til!

Engagement & ansvarlighed
Du kan møde børn og unge i deres i deres øjenhøjde, og give dem et ståsted at møde verden fra. Du skal være den voksne de kan tale med, lege og pjatte med, være alvorlig og skælde ud, og generelt have energien og lysten til at tale og være sammen med dem alle.
Når du er til FDF, er du ansvarlig for de medlemmer du har med at gøre. Du skal holde mange bolde i luften samtidigt, og der kommer tidspunkter hvor du skal tage hurtige beslutninger. Du har altså ikke kun ansvaret for at dine “unger” ikke skærer sig i fingeren, men også for at de trives og har det sjovt.

Uddannelse & sparring
Forbundet har en række lederuddannelser, som du kan blive den del af. Lederuddannelsen foregår i kredsen, i landsdelen samt i forbundet rundt i hele landet. Formålet med kurserne er at ruste dig bedre til at lave godt børne- og ungdomsarbejde i FDF, samt forstærke dine kompetencer indenfor friluftsliv, give nye programidéer og generelt sparring med andre ledere.

Vi tilbyder
At være leder i FDF er ulønnet, men det giver en masse andre goder og oplevelser. Erfaringen siger, at FDF ledere altid har en masse sjove og fede oplevelser med i rygsækken, som er svære at finde andre steder! Desuden har det flere gange vist sig, at FDF ikke er en dårlig ting at have på CV’et, når det er tid til nye udfordringer i erhvervslivet.

Kom med på holdet!
Har du lyst til at være med, eller har du blot spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte kredsledelsen – Lasse Petersen tlf. 2236 7051, Helene Huse Jensen tlf. 2010 0644 eller Kia Thaagaard Hansen tlf. 4046 0385 – eller skrive en mail til info@fdfvisse.dk

Vi glæder os til at byde dig velkommen i lederflokken!