Numling

Numlinge er et tilbud til alle familier, der har lyst til at få en god oplevelse sammen til FDF.

Aktiviteterne er målrettet 0-5 årige med deres forældre ved siden. Større søskende er også velkomne og må gerne deltage i aktiviteterne.

Der vil være møde ca. en gang om måneden.

Vi mødes kl. 10.00-11.00 til hyggelige og sjove aktiviteter. Vi vil være så meget udenfor som vejret tillader det, så hav altid tøj på til dette.

Alderstrin »
Fra 0 år til og med 5 år

Kontaktperson
Kia Thaagaard Hansen
Tlf.: 4046 0385
Mail: kia@thaagaard-hansen.dk

PROGRAM EFTERÅR 2023
 – Møderne afholdes lørdage fra 10:00 til 11:00

Lørdag d. 2. september – Surprise opstart
Lørdag d. 7. oktober – Skovtur
Lørdag d. 4. november – Efterårslanterne

Lørdag d. 2. december – Julemandsløb

Datoer i 2024
Lørdag d. 6. januar – Hulebyggeri i grusgraven

Lørdag d. 3. februar – Pizza på Trangia
Lørdag d. 2. marts – Dragebyggeri
Lørdag d. 6. april – Udflugt til Poulstrup Sø
Lørdag d. 4. maj – Program følger
Lørdag d. 1. juni – Sæsonafslutning med bål

Med forbehold for eventuelle trykfejl og impulsive ændringer.
Husk altid praktisk tøj, der må slides på, og overtøj efter vejret.

Numlingene har deres egen Facebook gruppe, hvor der vil blive lagt billeder op, fortællinger om aktiviteter, praktiske informationer og meget andet. Anmod om medlemskab af “FDF Visse – Numlinge“.