Genåbning af FDF Visse

  

Kære medlemmer og forældre,

Med udgangspunkt i fase 2 af åbningen af Danmark, og Landsforbundets senest udmeldinger og retningslinjer, har vi i bestyrelsen og kredsledelsen besluttet at åbne FDF Visse op igen.

De ugentlige klassemøder starter op i uge 22, og fortsætter til og med uge 25. Alle klassemøder afholdes med en række forbehold og retningslinjer, og naturligvis med stor fokus på hygiejne og ansvarlighed.
Vi har prioriteret at få startet de ugentlige klassemøderne op nu, mens vi desværre ikke ser os i stand til at gennemføre den planlagte fælles sæsonafslutning. Sæsonafslutningen vil i stedet blive markeret i de enkelte klasser.

Forbehold og retningslinjer for FDF Visse
• Møderne foregår i grupper á maksimalt 10 personer – dog er det tilladt at være flere grupper samlet samme sted, når området deles op i felter med klar afstand.
• Vi har høj fokus på håndhygiejne – alle møder indledes derfor med håndspritning.
• Alle børn og ledere skal holde 1 meters afstand til hinanden. Ved visse aktiviteter (f.eks. sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse) skal der holdes 2 meters afstand til hinanden.
• Alle aktiviteter foregår udendørs.
• Kredshuset, og derved toiletfaciliteter er aflåst – dvs. toiletbesøg foregår hjemmefra.
• Alle der oplever symptomer som feber, hoste og muskelømhed, skal blive hjemme.
• Vise aktiviteter hvor materialer (f.eks. fiskenet) skal bruges, skal medbringes hjemmefra. Info følger fra de respektive ledere.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til bestyrelsesformanden eller kredsledelsen;

Gert Lindstrøm
Bestyrelsesformand
Tlf.: 2265 6579
Mail: gertlindstroem@gmail.com

Lasse Petersen
Kredsleder
Tlf.: 2521 2033
Mail: lp@lasse-petersen.dk

Helene Huse Jensen
Kredsleder
Tlf.: 2010 0644
Mail: opalvej4@gmail.com